Stiri din tulcea

Începând de luni, tulcenii din 2 zone ANL din municipiu pot depune solicitări pentru un loc de parcare

18 august 2023
Începând de luni, tulcenii din 2 zone ANL din municipiu pot depune solicitări pentru un loc de parcare

Începând de luni, tulcenii din 2 zone ANL din municipiu pot depune solicitări pentru un loc de parcare

Timp de o săptămână, începând cu data de 21.08.2023, ora 16:30, persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Tulcea, zonele ANL C („Cocor”) ANL D („Dedeman”), pot depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă, potrivit informațiilor publicate de Primăria Tulcea.

Solicitările pot fi depuse până luni, 28.08.2023, ora 16.30, on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 18.08.2022, ora 16.30.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Atribuirea directă se face în cazul în care există o singură cerere pentru un loc, în rest se licitează : prețul de pornire este de 150 lei inclusiv TVA (sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată) iar pasul de licitație este de minim 10 lei.
Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

Documente necesare:
A) pentru persoane fizice:
1. B.I./C.I;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.
B) pentru persoane juridice:
1. B.I./C.I reprezentant legal;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

(sursă info, foto : primariatulcea.ro, fb diaptulcea)