În comuna Mahmudia se iau primele măsuri privind eliminarea ambroziei!

12 aprilie 2022 | Sanatate
În comuna Mahmudia se iau primele măsuri privind eliminarea ambroziei!

În comuna Mahmudia se iau primele măsuri privind eliminarea ambroziei!

Primăria comunei Mahmudia, prin compartimentul de specialitate, informează localnicii că au de respectat Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, potrivit căreia proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor, au obligația să elimine buruiana ambrozia de pe proprietățile atât intravilane, cât și extravilane.
Primăria comunei Mahmudia sediu
Totodată, Primăria Mahmudia adaugă:
Facem precizarea că persoanele desemnate prin dispoziție a primarului Ion Șerpescu identifică terenurile infestate cu buruiana ambrozia și transmit în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.
După transmiterea somaţiilor, primarul va dispune efectuarea de controale în teren pentru a se verifica dacă proprietarii și-au respectat obligațiile. Controlul se face de către personal împuternicit de primarul Ion Șerpescu, poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată și completată prin Legea nr. 129/2020.
După caz, se vor efectua două controale pe teren.
ambrozia 1
Primul control îl efectuează în perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității, iar proprietarii care nu au aplicat măsurile de combatere sunt sancționați cu „Avertisment”.
Cel de-al doilea control este efectuat în perioada 16 – 31 octombrie a fiecărui an și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cursurilor de apă, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce au primit sancțiunea de avertisment.
În acest caz, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei.
În situația când autoritățile administrației publice locale nu aplică măsurile de identificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia și de sancționare a deținătorilor acestora, după caz, specialiștii desemnați de Instituția Prefectului verifică modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin acestor instituții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de combatere a acestei buruieni.
Atenție! Persoanele fizice sau juridice sancționate cu amenzi în primul an de control, respectiv în anul 2022, pot fi sancționate și în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a buruienii ambrozia potrivit legii.
transmite Primăria Mahmudia.

Alte Articole

Puncte de PRIM AJUTOR deschise în județul Tulcea pe perioada caniculei

Puncte de PRIM AJUTOR deschise în județul Tulcea pe perioada caniculei

11 iulie 2024

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Tulcea a publicat listele cu punctele de PRIM AJUTOR din municipiul Tulcea și din celelalte localități tulcene, ce funcționează în perioadele de caniculă pentru persoanele…

CISTESTE MAI MULT
Cum putem reduce riscurile expunerii la soare

Cum putem reduce riscurile expunerii la soare

10 iulie 2024

  Pe lângă temperaturile mari pe care trebuie să le suportăm în aceste zile caniculare, este foarte important să nu uitam de radiațiile ultraviolete și deci de riscurile expunerii la…

CISTESTE MAI MULT