Stiri din tulcea

În acest an, ajutorul de șomaj acordat absolvenților este de 267,75 de lei

7 iulie 2022
În acest an, ajutorul de șomaj acordat absolvenților este de 267,75 de lei

În acest an, ajutorul de șomaj acordat absolvenților este de 267,75 de lei

Tinerii tulceni, absolvenți ai instituțiilor de învățământ, care nu reușesc să se angajeze pot beneficia de indemnizație de șomaj cu condiția de a se înregistra în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea.

Valoarea indemnizației lunare primite reprezintă o sumă fixă, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR). Și cum baza de calcul pentru indemnizația de șomaj a fost majorată de la 500 de lei la 525,5 de lei, la 1 martie 2022, în acest an, absolvenții vor primi lunar câte 267,75 lei.

În plus, în urma înregistrării ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, absolvenții beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Documentele necesare sunt:
– actul de identitate;
– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
– Curriculum Vitae;
– declarație pe proprie răspundere – privind starea de sănătate;
– acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj care se acordă în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Chiar dacă absolvenții se înregistrează în perioada de 60 de zile de la terminarea studiilor, aceștia vor putea primi indemnizația de șomaj abia după expirarea celor 60 de zile

Ajutorul de la stat se va primi timp de șase luni, calculate de la momentul în care se termină perioada de 60 zile.
Nu beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Ajutorul de șomaj se acordă absolvenților, potrivit Legii 76/2002, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită.
Pe de altă parte, dacă la data solicitării urmează o altă formă de învățământ, aceștia nu pot primi indemnizația.

(sursă info și foto : fb AJOFMTULCEA)