Stiri din tulcea

Grup de lucru organizat de ARBDD la Mila23 pentru trei complexe lacrustre din Delta Dunării

14 decembrie 2021
Grup de lucru organizat de ARBDD la Mila23 pentru trei complexe lacrustre din Delta Dunării

Grup de lucru organizat de ARBDD la Mila23 pentru trei complexe lacrustre din Delta Dunării

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a organizat, în data de 09 decembrie 2021, la Mila 23, Comuna Crișan, prima întâlnire a Grupului de Lucru în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matița-Merhei, Somova-Parcheș”, cod MySMIS 2014+ 120889, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.
La întâlnire au participat reprezentanți ai partenerului beneficiar (ARBDD), ai partenerilor din proiect (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării și Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați), ai instituțiilor și autorităților locale (primării din zona de implementare a proiectului, FLAG Tulcea, Garda Națională de Mediu Comisariatul Rezervației Biosferei Delta Dunării), ai agenților economici (Federația de Pescari Delta Dunării, Cherhana Mila 23, Asociația Bărci-Motoare Delta Dunării), precum și reprezentantul executantului lucrărilor de decolmatare.
Scopul acestei întâlniri a fost construirea unui instrument de dialog constructiv între ecologii aparţinând A.R.B.D.D., biologii/cercetătorii INCDDD şi UGAL, societatea civilă şi populaţia locală, pe teme ce ţin de acţiunile de conservare a speciilor de floră şi faună sălbatică de interes comunitar şi a habitatelor naturale din Delta Dunării precum şi de impactul generat de acţiunile întreprinse în proiect asupra populaţiei locale dar şi asupra habitatelor deltaice.
Discuţiile şi observaţiile participanţilor au fost incluse în recomandări privind acţiunile care urmează a fi implementate în proiect.
Prima întâlnire a Grupului de Lucru a arătat dorința tuturor de colaborare și de implicare în implementarea proiectului, pentru a realiza obiectivele și pentru a reuși îmbunătățirea condițiilor naturale ale zonelor din proiect, cu impact pozitiv și asupra calității vieții comunităților locale.
Sursă info și foto: comunicat ARBDD