Ghid oficial ANAF: Ce obligații fiscale au cei care obțin venituri pe rețelele de socializare

22 decembrie 2021 | Economie
Ghid oficial ANAF: Ce obligații fiscale au cei care obțin venituri pe rețelele de socializare

Ghid oficial ANAF: Ce obligații fiscale au cei care obțin venituri pe rețelele de socializare

Cei care realizează venituri din postări pe Facebook, Instagram sau pe alte asemenea rețele de socializare au obligaţia, conform legii, să declare veniturile respective şi să plătească impozit pe venit, taxe și contribuţii la stat, după cum reiese dintr-un ghid publicat luni de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pe site-ul instituției. Așadar, vă prezentăm în continuare care este viziunea ANAF în ceea ce privește aceste tipuri de venituri.

 

Mai exact, după cum apare în ghidul ANAF amintit, persoanele fizice care obțin venituri din postări realizate pe diferite rețele de socializare precum Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter, Snapchat sau Pinterest, fie că este vorba despre venituri în numerar, care presupun o remunerație financiară, fie că e vorba despre venituri în natură, precum produse, servicii sau călătorii primiteau obligația legală de a calcula venitul obținut și de a plăti, în acest sens, impozitul pe venit, taxele și contribuțiile stabilite prin lege.

Astfel, pot exista două situații: fie activitatea se desfășoară cu caracter de continuitate, caz în care se consideră că respectivul contribuabil obține venituri din activități independente, fie are loc ocazional, caz în care veniturile sunt considerate venituri din alte surse.

Așadar, potrivit ghidului ANAF, în cazul în care activitatea se desfăşoară cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu şi urmărind obținerea de venituri şi dacă sunt întrunite, în mod cumulativ, criteriile unei activități independente, acestor venituri obținute de persoanele fizice din postările realizate pe diferite reţele de socializare, care, astfel, fac reclamă pentru diverse companii sau branduri le sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind veniturile din activităţi independente.

Așadar, aceste venituri sunt considerate venituri din activități independente dacă exercitarea respectivei activități îndeplinește, conform Codului fiscal, cel puțin patru dintre următoarele criterii:

  • persoana fizică să dispună de libertatea de a-și alege locul şi modul de desfăşurare a respectivei activității, precum şi programul de lucru;
  • persoana fizică să dispună de libertatea de a desfăşura aceeași activitate pentru mai mulți clienți;
  • riscurile inerente activității să fie asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
  • activitatea respective să se realizeze prin folosirea, de către persoana fizică în cauză, a propriului patrimoniu;
  • activitatea să se realizeze de persoana fizică prin folosirea propriei capacități intelectuale şi/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
  • persoana fizică să facă parte dintr-un corp sau ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
  • persoana fizică să dispună de libertatea de a-și desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane, în condițiile legii.

De asemenea, în scopul autorizării și înregistrării fiscale, aceste persoane fizice care obțin venituri din postări realizate pe diverse rețele de socializare trebuie să aibă, în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, un PFA, un II sau un IF cât timp desfăşoară activitatea respectivă, de producție, comerț sau prestări servicii, în mod independent și cu caracter de continuitate.

Cât timp activitatea se desfășoară în România, veniturile din respectiva activitate independentă sunt considerate a fi, potrivit ghidului ANAF, obținute în România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

Apoi, independent de forma de organizare aleasă (PFA, II sau IF), se poate opta între determinarea venitului net anual în baza sistemului real sau în baza normelor de venit.

Astfel, după cum reiese din ghidul ANAF amintit, cei care aleg să-și determine venitul net anual pe baza normelor de venit au obligația stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind astfel cel final.

Pe de altă parte, în cazul determinării venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se determină, de către contribuabil, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat ca fiind venit impozabil.

În ambele cazuri, impozitul se plătește până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului respectiv.

Declararea veniturilor din postările realizate pe diverse rețele de socializare se face prin intermediul declarației unice (formularul 212). Aceasta se depune anual, până în data de 25 mai a fiecărui an în parte, precum și oricând în timpul anului, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în situația în care un contribuabil începe o activitate în timpul anului.

În plus, mai trebuie menționat și faptul că persoanele care aplică sistemul real își vor stabili impozitul prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net annual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.

De la caz la caz, se poate datora inclusiv contribuția de asigurări sociale, în cotă de 25%, și contribuția de asigurări sociale de sănătate, de 10%, dacă se estimează, pentru anul curent, venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată depășește 12 salarii minime brute pe țară.

Cât despre TVA, contribuabilii care realizează venituri din postări pe diverse rețele sociale au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire de 300.000 de lei prevăzut în Codul fiscal, dar și în situația în care efectuează achiziții intracomunitare ori prestează sau primesc servicii către sau de la persoane impozabile din UE. În plus, acești contribuabili se mai pot înregistra în scopuri de TVA, potrivit ghidului ANAF, și prin opțiune.

În cazul în care activitatea desfăşurată, de postare pe rețele sociale, nu are totuși caracter de continuitate, cei care fac ocazional reclamă pentru diverse companii sau branduri se consideră că obțin, conform Codului fiscal, venituri din alte surse.

Pentru aceste venituri, impozitul se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri. Astfel, se aplică cota de 10% asupra venitului brut, care reprezintă impozit final ce plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Cei care estimează, pentru anul current, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiții și venituri din alte surse a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară datorează astfel și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Nu în ultimul rând, în cazul în care contractele în baza cărora persoanele fizice obțin venituri din propriile postări pe rețelele de socializare şi fac astfel reclamă pentru diverse companii sau branduri sunt încheiate între două persoane juridice, respectiv între compania căreia i se face reclama sau care deține brandul sau agenția care solicită ori intermediază prestarea serviciului şi societatea persoanei publice care promovează produsele prin intermediul rețelelor de socializare, veniturile persoanei fizice respective se vor impozita în funcție de natura celor încasate de la persoana juridică (de exemplu, ca fiind venituri din dividende, din salarii etc.).

 

 

sursa:avocatnet.ro

foto:romanialibera.ro

Alte Articole

Ce este prestatorul casnic și cum poate beneficia de asigurări sociale și de sănătate

Ce este prestatorul casnic și cum poate beneficia de asigurări sociale și de sănătate

5 iulie 2024

AJOFM Tulcea a publicat o serie de informații legate de prestatorii de activități casnice, adică despre lucrătorii casnici și despre platforma electronică destinată acestora și beneficiarilor lor, ce introduce un…

CISTESTE MAI MULT
Salariul vs stabilitatea jobului – ce aleg românii când caută un loc de muncă ?

Salariul vs stabilitatea jobului – ce aleg românii când caută un loc de muncă ?

4 iulie 2024

Salariul este criteriul care contează cel mai mult pentru români în alegerea unui job, în condițiile în care, la nivel global, stabilitatea jobului este cea mai importantă pentru angajați, conform…

CISTESTE MAI MULT