Finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Tulcea 2024 – se pot depune proiectele

8 mai 2024 | Actualitate
Finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Tulcea 2024 – se pot depune proiectele

Finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Tulcea 2024 – se pot depune proiectele

 

Primăria Municipiului Tulcea a lansat sesiunea de finanţare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local (conform Legii 350/2005), iar data limită pentru depunerea proiectelor este 6 iunie 2024, ora 16.30.

Suma totală alocată de la bugetul local, ce este de: 1.100.000 lei (conform H.C.L. Municipiului Tulcea 44/13.02.2024), este împărțită pe cele 5 domenii, dar nu în mod egal, potrivit informațiilor publicate de Primăria Tulcea.

Mai exact, finanțarea pentru domeniul Cultural este de 500.000 de lei, fiind și cea mai mare sumă, urmat de Sport, cu 400.000 de lei, 100.000 de lei se alocă Cultelor iar finanțarea pentru domeniile Social și Educație civică & tineret este de câte 50.000 de lei.

Primaria Tl finantari nerambursabile mai iunie 24 limite

Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate în perioada 7 – 14 iunie 2024.

,,Comisia de evaluare şi selecţionare este formată din experţi evaluatori independenţi cu diplomă de evaluatori proiecte şi experienţă în evaluarea de proiecte, programe şi politici publice din domeniul sportului, culturii, tineretului, activităţilor sociale şi de educaţie civică, selecționați în urma unei proceduri de achizție publică”, scrie în Art. 28 din Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul primăriei la secțiunea „finantari”.

Capitolul III –3.2 Criterii de acordare a finanţării nerambursabile

Art. 25 Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii generale de selecţionare:
a) documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele solicitate;
b) programele şi proiectele sunt de interes public local;
c) evenimentul/programul/proiectul depus să se desfășoare în municipiul Tulcea sau să aibă importanță pentru municipiul Tulcea;
d) promovează şi adaugă identitate imaginii Municipiului Tulcea;
Art. 26. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V.
Art. 27. (1) Nu sunt selecţionate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 19 şi art. 23 din prezentul ghid;
b) solicitanţii nu au respectat, din motive imputabile exclusiv lor, un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile);
c) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la sesiunea anterioară;
d) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată eligibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
f) au comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
g) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) solicitanţii nu au prevazut în statutul organizaţiei, activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe;
(2) Comisia de selecţie şi evaluare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1).

(surse info, foto : primariatulcea.ro, fb primariatulcea)

Alte Articole

Apelul ISU Tulcea, după ce un turist a fost luat de apele Dunării

Apelul ISU Tulcea, după ce un turist a fost luat de apele Dunării

13 iunie 2024

Un bărbat de 48 de ani, din localitatea Sfântu Gheorghe din județul Covasna, în timp ce se afla la pescuit pe malul brațului Sf. Gheorghe a dispărut în apele Dunării…

CISTESTE MAI MULT
Bilantul ARBDD, la finalul prohibiției generale din acest an

Bilantul ARBDD, la finalul prohibiției generale din acest an

13 iunie 2024

Prohibiția generală pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial pe teritoriul RBDD, stabilită pe o durată de 60 zile, este absolut necesară pentru a permite reproducerea naturală a resursei…

CISTESTE MAI MULT