Stiri din tulcea

Dosarele pentru finanțările nerambursabile din fonduri publice se pot depune până vineri, 4 iunie

24 mai 2021
Dosarele pentru finanțările nerambursabile din fonduri publice se pot depune până vineri, 4 iunie

Dosarele pentru finanțările nerambursabile din fonduri publice se pot depune până vineri, 4 iunie

Consiliul Județean Tulcea reamintește celor interesați că data limită de depunere a dosarelor în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general, este 4.06.2021, ora 12.00.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă sunt
– Domeniul Sport 300.000 lei;
– Domeniul Activități social/culturale și de tineret 500.000 lei.
Beneficiarii direcţi ai Programului sunt:
– persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații sau fundații înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Durata finanţării: anul 2021.

Mai multe informații puteți găsi în Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pentru domeniile „Sport” și „Activităţi social/culturale și de tineret” pentru anul 2021 , ce poate fi consultat pe site-ul instituţiei www.cjtulcea.ro.