Decizii importante pentru Tulcea se vor lua mâine

26 ianuarie 2021 | Eveniment
Decizii importante pentru Tulcea se vor lua mâine

Decizii importante pentru Tulcea se vor lua mâine

Joi va avea loc prima ședință ordinară de Consiliu Local din acest an. Documentația completă a ordinii de zi este disponibilă pe www.primariatulcea.ro/proiecte-sedinta-viitoare. Vor fi supuse spre dezbatere și aprobare 36 de proiecte de hotărâri, pe care le puteți parcurge sintetizat mai jos:
# Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 17 decembrie 2020, 28 decembrie 2020 și 14 ianuarie 2021
# Modificarea și completarea a două comisii de specialitate ca urmare a încetării mandatelor de consilieri locali prin demisie a domnilor Stan Ionel și Caraman Ștefan. Cooptarea ca membri a domnilor Antrop Ciprian și Chistruga Corneliu-Petre.
# Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CL al Municipiului Tulcea
# Instituirea unor măsuri fiscale: anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 (Modificarea şi completarea HCL/26.11.2020).
# Organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea
# Aprobarea studiilor de fezabilitate LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L. pentru loturile 2, 3 si 5 situate in Str. 1848
# Aprobarea documentaţiei de avizare LUCRĂRI PENTRU OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE ISU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12
# Inventarierea în domeniul public si privat al municipiului Tulcea a unor terenuri conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Terenurile sunt situate in: str. Isaccei (17 mp), str. Breteaua Barajului (1327 mp), str. Viticulturii – drum de acces către Stadionul Cosma Zaiț (1470 mp)
# Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Tulcea a terenurilor aferente Postulurilor de Transformare nr. 1 si nr.4 situate in str. 1848 nr. 14 A
# Dezmembrarea terenurilor în suprafaţă de 4.466 mp si 3.993 mp situate în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 1, respectiv lot nr. 4
# Modificarea suprafețelor conform măsurătorilor topo-cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară pentru terenuri aferente străzilor Uzinei, Freziei, Rozei, Hurezului, Sânzienei, Granitului
# Modificarea suprafeței de teren conform măsurătorilor topo-cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară pentru „Parcul Orășelul Copiilor” (de la 23.000 mp la 10.579 mp)
# Instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață de 3,24 mp pentru amplasarea unui stâlp (str. Barajului)
# Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, strada Granitului nr.1
# Complex Bididia – trecerea imobilului din str. Elizeului nr.74 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale prin CSS Tulcea, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea CL al Municipiului Tulcea, pentru Liceul teoretic ”Ion Creangă”
# Aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transport separate pentru:
– deșeuri biodegradabile pe raza municipiului Tulcea (158,4 lei/tona fara TVA);
– deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă (1300 lei/tona fara TVA);
# Modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare încheiat între UAT Tulcea și societatea Servicii Publice S.A.
# Desemnarea unui viceprimar în Comisia Municipală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Tulcea
# Componența comisiei sociale de repartizare a locuințelor construite pentru tineri și alte categorii sociale
# Componența comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor unităților de cult ce își desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument istoric
# Renunțarea Municipiului Tulcea prin CL al Municipiului Tulcea la calitatea de membru asociat în cadrul “Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării”
# Componenta Comisiei Locale de Ordine Publică Tulcea
# Desemnarea reprezentanților CL în Consiliul Administrativ al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”
# Desemnarea reprezentanților CL în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 – 2021.

Alte Articole

O aventură în lumea filmului pentru copii din Sulina, sâmbătă, la Prânzul Comunitar

O aventură în lumea filmului pentru copii din Sulina, sâmbătă, la Prânzul Comunitar

19 iunie 2024

Pe lângă filmări și proiecții, în programul evenimentelor derulate de Tulcea Film Society în aceste zile la Sulina se află și un Prânz Comunitar dedicat copiilor din Sulina, după cum…

CISTESTE MAI MULT
Expoziția absolvenților Liceului de Arte „George Georgescu” Tulcea – promoția 2024, la Casa Avramide

Expoziția absolvenților Liceului de Arte „George Georgescu” Tulcea – promoția 2024, la Casa Avramide

19 iunie 2024

Lucrările de atestat ale absolvenților Liceului de Arte „George Georgescu” din municipiul Tulcea - promoția 2024 vor fi expuse la demisolul Casei Avramide începând de mâine, 20 iunie, potrivit celor…

CISTESTE MAI MULT