Stiri din tulcea

Consultațiile medicale la distanță, posibile până în 31 martie 2021. Pentru unele nu va fi nevoie de bilet de trimitere

15 decembrie 2020
Consultațiile medicale la distanță, posibile până în 31 martie 2021. Pentru unele nu va fi nevoie de bilet de trimitere

Consultațiile medicale la distanță, posibile până în 31 martie 2021. Pentru unele nu va fi nevoie de bilet de trimitere

Pacienții vor putea beneficia de consultații medicale la distanță, fără să fie necesară utilizarea cardului de sănătate, până la 31 martie 2021. Măsura este propusă printr-un proiect de hotărâre de Guvern, inițiat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Extinderea este necesară pentru că, altcumva, facilitatea ar fi fost posibilă până la finalul anului. De asemenea, proiectul permite și acordarea anumitor consultații, fără bilet de trimitere.
Proiectul de HG inițiat de CNAS va extinde perioada în care pot fi acordate consultații medicale la distanță, de la finalul anului, până la 31 martie 2021.

Aceasta nu e prima prelungire care a avut loc, în această privință. Ultima a avut loc la finalul lunii septembrie, când, prin OUG nr. 162/2020, facilitatea fusese extinsă până la finalul lui 2020.

Consultaţiile medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia”, este precizat în proiectul de HG (prevederea e introdusă într-un capitol de măsuri propuse până în 31 martie 2021).

De asemenea, consultațiile la distanță vor putea fi acordate și fără prezentarea biletului de trimitere, dacă vor fi făcute până la aceeași dată. Însă, aici, va fi vorba de acele consultații din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, cum sunt, de exemplu:

  • specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare sau
  • specialitățile clinice de îngrijiri paliative în ambulatoriu.
Astfel, extindere aceasta nu vizează și asistența medicală primară, ca în cazul anterior.

În octombrie, avusese loc o extindere a valabilității biletelor de trimitere care expiraseră sau urmau să expire, până la finalul anului. E important de făcut diferența dintre această extindere și cea din proiectul descris mai sus, care se referă la consultațiile făcute la distanță.

În privința primelor, potrivit OUG 162/2020, mai multe documente medicale rămân valabile până la data de 31 decembrie 2020. Este vorba despre:

  • biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru medicină fizică și de reabilitare;
  • biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
  • recomandările medicale și deciziile de aprobare pentru procurarea unor dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive.
Reamintim că starea de alertă a fost prelungită, oficial, de vineri și până în 12 ianuarie 2020.