Stiri din tulcea

Comisia Județeană de Etică dezbate, luna aceasta, „Normele de conduită ale personalului didactic în relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei”

26 ianuarie 2021
Comisia Județeană de Etică dezbate, luna aceasta, „Normele de conduită ale personalului didactic în relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei”

Comisia Județeană de Etică dezbate, luna aceasta, „Normele de conduită ale personalului didactic în relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei”

 Cu sprijinul Inspectorului Școlar General Pavel Viorica, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, funcționează Comisia Județeană de Etică. Comisia dezbate periodic teme importante din Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobat de către ministerul educației prin Ordinul nr. 4831/30.08.2018, iar în urma întâlnirilor/dezbaterilor, prezintă opiniei publice temele importante. Tema lunii ianuarie 2021 este „Normele de conduită ale personalului didactic în relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei”.
Conform articolului 5 din ordinul precizat anterior, în relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:
a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:
§ supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;
§ interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcţi ai educaţiei;
§ protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
§ combaterea oricăror forme de abuz;
§ interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei;
b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
§ fraudarea examenelor;
§ solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
§ favoritismul;
§ meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat;
c) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;
d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educaţiei.
Comisia precizează că de la momentul constituirii până la momentul actual, nu au fost sesizate încălcări ale acestui cod la nivelul învățământului preuniversitar județean. Președinte, Mocanu Camelia – director adjunct Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea Secretar, Stanca Elena – director adjunct Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea