Centrul de zi „Sfântul Andrei” din municipiu sprijină integrarea socială a copiilor cu dizabilități

13 februarie 2024 | Social
Centrul de zi „Sfântul Andrei” din municipiu sprijină integrarea socială a copiilor cu dizabilități

Centrul de zi „Sfântul Andrei” din municipiu sprijină integrarea socială a copiilor cu dizabilități

 

Azi, 13 februarie 2024, DAPS Tulcea a publicat o serie de informații utile legate de serviciile oferite de Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități „Sfântul Andrei” din municipiu, scopul acestuia fiind sprijinirea integrării sociale a copiilor cu tulburări în spectrul autist (TSA) și a celor cu afecțiuni care necesită recuperare prin kinetoterapie în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, după cum scrie pe daps.ro.

Beneficiarii serviciilor sociale acordare de acest centru de zi de recuperare sunt copii cu tulburări în spectrul autist, dar în ceea ce privește recuperarea prin kinetoterapie, aceasta se realizează atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Serviciile de recuperare vizate sunt:
1. Servicii psihologice – Terapie Comportamentală Aplicată (ABA);
2. Servicii de recuperare medicală – kinetoterapie.
Serviciile de recuperare, cum ar fi Terapia ABA, Kinetoterapia, Terapia ocupațională și Consilierea psihologică, se adaptează în funcție de nevoile fiecărui copil.
Accesul la servicii necesită o evaluare inițială și întocmirea unui dosar cu documente precum cererea, acte de identitate, certificat de handicap și alte documente relevante.

 Actele necesare întocmirii dosarului:
– cererea persoanei/reprezentantului legal;
– actele de identitate ale persoanei solicitante /reprezentantului legal;
– acte de stare civilă;
– certificat de încadrare într-un grad de handicap;
– documente privind veniturile realizate;
– după caz pot fi solicitate și alte documente (hotărâre divorț, hotărâre încredințare minor, dispoziție de curatelă, acte medicale, recomandare de la medical specialist, adeverințe medicale, etc.).

Dreptul la servicii sociale este stabilit în urma unei evaluări socio-medicale, iar aprobarea sau încetarea acestuia se face prin dispoziția primarului.

Condiţiile de accesare a serviciilor:
–  Dacă în urma evaluării iniţiale a persoanei rezultă nevoia principală de sprijin și riscul de marginalizare socială.
–  Dreptul la servicii sociale se stabileşte în baza evaluarii situației socio-medicale a beneficiarului.

Contractul pentru servicii se încheie între beneficiar/reprezentantul legal și furnizorul de servicii.

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
Centrul de zi funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Centrul de zi ”Sfântul Andrei” funcționează în incinta Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea (str. Isaccei nr. 36, Tulcea).

(surse info, foto : daps.ro, fb daps.tulcea)

Alte Articole

O nouă acțiune umanitară a jandarmului tulcean Sorin Andrici

O nouă acțiune umanitară a jandarmului tulcean Sorin Andrici

24 mai 2024

În data de 30 mai 2024, jandarmul Sorin Andrici va lua startul la Campionatul Mondial de 48 de ore din Ungaria, însă nu va alerga doar pentru el, ci va…

CISTESTE MAI MULT
Tulcea ONG Fest, azi, în Piaţa Civică din municipiu

Tulcea ONG Fest, azi, în Piaţa Civică din municipiu

17 mai 2024

Cea de a VIII-a ediţie a evenimentului TulceaONGFest, organizat în cadrul ediţiei cu numărul 23 a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2024, va începe azi, 17 mai 2024, de la…

CISTESTE MAI MULT