Stiri din tulcea

Casa de Sănătate: Refugiații din Ucraina au acces gratuit la servicii medicale

3 martie 2022
Casa de Sănătate: Refugiații din Ucraina au acces gratuit la servicii medicale

Casa de Sănătate: Refugiații din Ucraina au acces gratuit la servicii medicale

Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite într-o informare oficială că statul român asigură accesul la servicii medicale pentru refugiații din Ucraina!
Cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de aceleași servicii medicale ca asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și servicii cuprinse în programele naționale de sănătate curative.
Asistența medicală se acordă de către furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate în baza documentului de trecere a frontierei acceptat de statul român. Furnizorii vor păstra o copie a documentului și vor întocmi evidențe distincte pentru serviciile acordate acestor categorii de persoane.
CNAS a transmis o circulară către toate casele de asigurări de sănătate cu informații privind modul de acordare a serviciilor medicale pentru refugiații din Ucraina, pentru a fi transmise tuturor furnizorilor cu care acestea se află în relație contractuală.