Azi se stabilesc numărul și valoarea burselor acordate elevilor în acest an şcolar

20 decembrie 2022 | Actualitate
Azi se stabilesc numărul și valoarea burselor acordate elevilor în acest an şcolar

Azi se stabilesc numărul și valoarea burselor acordate elevilor în acest an şcolar

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Tulcea de azi, 29 decembrie 2022 se va supune spre aprobare, printre altele, un proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2022-2023, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 295/27.10.2022.

Tot azi, în cadrul şedinţei, vom afla și cuantumul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

În plus, vor fi supuse spre aprobare alte 25 de Proiecte de hotărâre:

– rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pentru anul 2022.
– aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul III al anului 2022.
– aprobarea cofinanțării aferente proiectului ,,Activități Creative Outdoor și Relaționare prin Descoperire – ACORD” cod MySMIS 154485, ce va fi derulat de către Școala Profesională „Danubius”.
– acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi la activitatea de tip „Școală după Școală” desfăşurată în cadrul Centrului Multifuncţional Sofia, centru aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea.
– aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 13096.
– modificarea și completarea HCL 187/31.08.2022 privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale” pentru proiectele „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea, cod SMIS 130526”, „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, bloc 4, Municipiul Tulcea, cod SMIS 130527”, „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea, cod SMIS 130528”, „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea, cod SMIS 130529”, „Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din strada Gării, Bl. 13, Bl. 14, Bl. 15, Bl. 16, Bl. 17, Bl. 18, Bl. 19, Bl. 20, Bl. 21 – Asociația 45, Municipiul Tulcea, cod SMIS 130428” și „Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS, Municipiul Tulcea”, cod SMIS 130530.
– aprobarea participării, în calitate de partener, la implementarea proiectului „ENERGY COMMUNITIES – LOCAL OWNERSHIP OF POWER” (LIFE LOOP), programul LIFE și a cheltuielilor legate de proiect.
– aprobarea participării UAT Tulcea la cofinanțarea obiectivului de investiții „ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI SAU REALIZAREA CONDIȚIILOR DE COEXISTENȚĂ PENTRU MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC, STR. MAHMUDIEI ȘI ETERNITĂȚII”.
– modificarea HCL 84/20.04.2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE STR. BACULUI ŞI STR. VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA“, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici.
– stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea și din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
– stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul „Creşei Sibell Tulcea”.
– stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistență și Protecție Socială Tulcea.
-modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea aprobate prin HCL 47 din 28 februarie 2022, modificate prin HCL 254 din 29.09.2022.
– transformarea Unității Mobile de Recuperare Funcțională și Asistență Medicală Comunitară în Serviciul de Recuperare și Asistență Medicală Comunitară, transformarea Unității Mobile de Recuperare în Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități ”Sfântul Andrei”, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități ”Sfântul Andrei” și modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 7/27.01.2022 privind aprobarea trecerii unităţii de învăţământ cu personalitate juridică „Creşa Sibell Tulcea” în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, a salariilor de bază, precum și a Organigramei, Statului de funcţii, a Regulamentului de organizare și funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 57/22.03.2022, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 114/31.05.2022, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 134/30.06.2022 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 207/31.08.2022.
– dezmembrarea terenului în suprafaţă de 394 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Malcoci, nr. 15, înscris în cartea funciară nr. 49147, identificat cu număr cadastral 89257.
– dezmembrarea terenului în suprafaţă de 604 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Avram Iancu, nr. 60, înscris în cartea funciară nr. 45868, identificat cu număr cadastral 45868.
– inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a imobilului – teren în suprafaţă de 288 mp din care suprafață construită 91 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Luminiței FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.
– inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a imobilului – teren, în suprafață de 1082 mp, situat în intravilanul municipiului Tulcea, tarla 67, parcela 2035, conform măsurătorilor cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.
– inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a imobilului – teren, având categoria de folosință curți construcții, în suprafaţă de 75,00 mp, situat în intravilanul municipiului Tulcea, strada Spitalului, nr. 8, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.
– modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, județul Tulcea.
– acordul de principiu pentru vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualul concesionar, Andreea-Cristina DAVID, a terenului în suprafață de 89,04 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Miron Costin, nr. 32 Bis, identificat cu număr cadastral 37507, carte funciară 37507.
– aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 72,00 mp, identificat cu numărul cadastral 32313, carte funciară nr. 32313, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, situat în Tulcea, str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 320 Bis si vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune către domnul Gabriel SAVA.
– aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 120,00 mp, identificat cu numărul cadastral 5638, carte funciară nr. 13805/N, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, situat în Tulcea, str. Spitalului, nr. 26A si vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune către Petre DIȚĂ și Mariana Diță.
– aprobarea Planului Local de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă al municipiului Tulcea (PAEDC).
– aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Tulcea.

(sursă info și foto : fb primariatulcea)

Alte Articole

Sfârșit de an școlar si la …Penitenciarul Tulcea

Sfârșit de an școlar si la …Penitenciarul Tulcea

21 iunie 2024

Cursurile școlare, organizate în baza protocolului încheiat între Penitenciarul Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean și Școala Gimnazială Specială nr 14 Tulcea s-au încheiat și prin urmare, Penitenciarul Tulcea a găzduit festivitatea…

CISTESTE MAI MULT
90 de hectare au ars într-un incendiu de vegetație, lângă Tulcea

90 de hectare au ars într-un incendiu de vegetație, lângă Tulcea

21 iunie 2024

  Pompierii tulceni au fost solicitați ieri , 20 iunie, să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în apropiere de municipiul Tulcea și după o intervenție ce a…

CISTESTE MAI MULT