Stiri din tulcea

Atribuire contracte de finanțare nerambursabilă – Consiliul Județean Tulcea a dat startul depunerilor

7 februarie 2023
Atribuire contracte de finanțare nerambursabilă – Consiliul Județean Tulcea a dat startul depunerilor

Atribuire contracte de finanțare nerambursabilă – Consiliul Județean Tulcea a dat startul depunerilor

Județul Tulcea invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii (care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005,) să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, a anunțat, în această dimineață, Consiliul Județean Tulcea.

Instituția citată pune la dispoziție un buget de 2.000.000 lei pentru proiectele ce vor fi selectate de către o comisie de evaluare.

Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă sunt :
– Sport cu un buget de 600.000 lei;
– Activități social/culturale – buget de 550.000 lei;
– Tineret – buget de 50.000 lei.

Proiectele trebuie să se deruleze pe parcursul acestui an iar data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 09.03.2023, ora 14 :00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect – Unitatea administrativ-teritorială Județul Tulcea, str. Păcii, nr.20, la registratura unității – parter.
Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 10 martie, ora 09.00, camera 208 din sediul Județului Tulcea, Str.Păcii nr. 20, Tulcea.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2023 este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Județului Tulcea, pentru domeniile Sport și Activităţi social/culturale și de tineret pentru anul 2023 poate fi procurat de la Direcția Turism și Promovarea Județului, Serviciul Comunicare, Relații Externe și Promovarea Județului, camera 208 din sediul Județului Tulcea, Tulcea, Str. Păcii nr. 20.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI-a, nr. 21/03.02.2023.

(sursă info , foto : fb ConsiliulJudeteanTulcea)