Stiri din tulcea

A doua zi de Bacalaureat, un alt elev a fost eliminat

29 iunie 2021
A doua zi de Bacalaureat, un alt elev a fost eliminat

A doua zi de Bacalaureat, un alt elev a fost eliminat

Informare privind desfășurarea celei de-a doua probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2021)

În județul Tulcea au susținut a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Matematică și Istorie) 1110 candidați (94,70% din totalul candidaților înscriși):999 candidați din promoția curentă, respectiv 111 din promoțiile anterioare. Proba s-a desfășurat astăzi, 29 iunie, în 12 centre și în subcomisia Centrului de examen Liceul Tehnologic „Henri Coandă” organizată la Liceul Teoretic „Jean Bart” Sulina. Nu au participat 61 candidați.
Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat 1 candidat. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.
Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.
Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:
• marți, 29 iunie – proba obligatorie a profilului
• miercuri, 30 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării
• joi, 1 iulie – Limba și literatura maternă..
Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.
Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.
În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.