Stiri din tulcea

900 de lei oferiți lunar studenților defavorizați, în acest an universitar

24 octombrie 2023
900 de lei oferiți lunar studenților defavorizați, în acest an universitar

900 de lei oferiți lunar studenților defavorizați, în acest an universitar

 

Valoarea burselor sociale lunare oferite studenților defavorizați, stabilită la propunerea Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior, pentru anul universitar 2023 – 2024, este de 900 de lei, sumă menită să acopere cheltuielile minime de masă și cazare, notează avocatnet.ro.

Statul oferă aceste burse sociale lunare, pe baza unor criterii clar definite în legislația referitoare la învățământul superior, studenților care provin din medii socioeconomice sau familii defavorizate, din centre de plasament, pentru a le asigura condiții minime de subzistență.

Cuantumurile burselor acordate în sistemul de învățământ de stat sunt stabilite pentru acest an prin Ordinul ME nr. 6.494/2023 , dar ele pot varia în funcție de metodologiile specifice ale fiecărei instituții de învățământ de stat în parte, însă nu sub valoarea stabilită prin ordinul menționat.

Pe lângă acestea, studenții pot primi și burse sociale ocazionale, pentru îmbrăcăminte, la nașterea unui copil ori la decesul unui membru al familiei.

Bursele sociale se acordă pe durata unui întreg an de studiu (până la împlinirea vârstei de 35 de ani), pot fi cumulate cu alte tipuri de burse, iar alocarea lor încetează fie ca urmare a nerespectării criteriilor de promovabilitate, fie la neîndeplinirea condițiilor de acordare care definesc această formă de sprijin și evident, la pierderea calității de student.

Beneficiarii pot fi:
– studenții orfani de unul sau ambii părinți,
– studenții care provin din familii monoparentale,
– studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale,
– studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie,
– studenții a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
Bursele sociale ocazionale
Pe lângă bursele sociale cu alocare anuală, descrise mai sus, studenții pot beneficia, tot la cerere, pe baza documentelor justificative, și de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul mai beneficiază și de altă categorie de bursă:
– bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenților orfani de unul sau ambii părinți, studenților care provin din familii monoparentale, studenților proveniți din centre de plasament sau studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 12 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar;
– bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național. Ajutorul constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcăminții copilului nou-născut și care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
– bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (soț, soție, copil).
În afara acestor stimulente, instituțiile de învățământ superior de stat pot acorda alte ajutoare financiare studenților în situație de risc, în conformitate cu metodologiile proprii, cuantumul acestor burse fiind stabilit de senatul instituției de învățământ.

(sursă info și foto : fb Avocatnetro)