Stiri din tulcea

90 de profesori tulceni dau concurs pentru 105 posturi de directori de școală

13 octombrie 2021
90 de profesori tulceni dau concurs pentru 105 posturi de directori de școală

90 de profesori tulceni dau concurs pentru 105 posturi de directori de școală

Inspectorarul Școlar Județean Tulcea anunță că la finalul acestei săptămâni va începe concursul public pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți din școlile din județ.
Județul Tulcea are 105 posturi vacante, din care 81 de directori si 24 de directori- adjuncți.
Așadar, vineri 15 octombrie, cu începere de la ora 10:00, profesorii tulceni vor participa la concursul public pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți, proba scrisă.
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a publicat lista finală cu dosarele înscrise, pe 30 septembrie 2021. A fost depus un număr de 90 de dosare, care au fost evaluate și validate pe 07.10.2021, lista finală a candidaților admiși fiind postată pe site-ul ISJ Tulcea.
In conformitate cu 𝐎𝐌𝐄 𝐧𝐫. 𝟒.𝟓𝟗𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 pentru aprobarea 𝑴𝒆𝒕𝒐𝒅𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏𝒅 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒔̗𝒊 𝒅𝒆𝒔𝒇𝒂̆𝒔̗𝒖𝒓𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕̗𝒊𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒔̗𝒊 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒂𝒅𝒋𝒖𝒏𝒄𝒕 𝒅𝒊𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂̆𝒕̗𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒊̂𝒏𝒗𝒂̆𝒕̗𝒂̆𝒎𝒂̂𝒏𝒕 𝒑𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒕, comisia județeană de organizare a concursului va realiza, prin tragere la sorți, selecția-supraveghetorilor pentru proba scrisă.
Activitatea se va realiza, cu prezență fizică și online, pe platforma google meet, în plenul comisiei de organizare, fiind permis accesul persoanelor desemnate ca observatori, în baza prevederilor art. 6 alin. (1):
a) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ;
b) un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative ale asociaţiilor de părinţi cu activitate relevantă la nivel national;
c) un reprezentant al elevilor, desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la nivel național, pentru unitățile de învățământ de nivel liceal și postliceal;
d) reprezentanți ai agenților economici parteneri, în cazul unităților care școlarizează în învățământul profesional și tehnic.
𝐓𝐫𝐚𝐠𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐫𝐭̗𝐢 𝐯𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐜 𝐣𝐨𝐢, 𝟏𝟒.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟐:𝟎𝟎, 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐒̗𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̗𝐞𝐚𝐧 𝐓𝐮𝐥𝐜𝐞𝐚- 𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭̗𝐞.
Accesul candidaților în săli la proba scrisă din 15 octombrie va fi permis în intervalul orar 𝟗:𝟎𝟎-𝟗:𝟑𝟎.
În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitățile cognitive și de leadership, circa 20% competențele de management, iar restul vizează reglementările legale din bibliografia de concurs.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐚̆ se pot depune/trimite la secretariatul ISJ Tulcea astfel:
– 15 octombrie 2021 de la afișarea rezultatelor până la ora 20
– 16 octombrie 2021: 8-12
– 17 octombrie 2021: 8-12
Contestația se depune personal sau prin împuternicit (cu procură notarială, în original). În situația în care se transmite prin e-mail (concurs.directori@isjtulcea.ro), se va anexa și o copie după buletin/ cartea de identitate.
Având în vedere identificarea unor situații de îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul candidaților, Ministerul Educației va organiza joi, 28 octombrie 2021, o sesiune specială a probei scrise la care vor avea acces doar candidații care transmit comisiei județene până joi, 14 octombrie 2021, ora 16:30, o solicitare însoțită de raportul medical /decizia de carantinare, eliberate de DSP prin care aceștia sunt plasați în izolare/carantină ca urmare a contractării virusului SARS-CoV-2 sau al contactului direct cu o persoană infectată. În cazul în care documentul de mai sus nu poate fi eliberat până la data și ora precizate, va fi transmis în intervalul 15-25 octombrie, prezentarea acestuia constituind condiție obligatorie de participare la sesiunea specială.
Între 15 noiembrie și 8 decembrie urmează proba de interviu.
Pe 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale, iar între 20 și 22 decembrie – emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice trebuiau să îndeplinească, cumulativ, condiții precum: a) – sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare, b) sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani, d) – au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră. De asemenea, pot ocupa o funcție de conducere în învățământ persoanele cărora nu li s-a interzis acest lucru prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, nu au fost sancționate disciplinar și nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
Sursă info: Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea
Sursă foto: edupedu.ro