You are currently viewing Peste 5 zile, tulcenii din 2 zone din municipiu vor putea solicita un loc de parcare

 

Începând cu data de 06 decembrie 2022, ora 16:30, persoanele cu domiciliul/reședința în zonele Str. BABADAG și 1848 vor putea depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă.
Potrivit ultimelor anunțuri, publicate de Primăria Tulcea, privind procesul de ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE, adresele din cele 2 zone vizate sunt :

ZONA Str. BABADAG:
– str. Babadag – partea dreaptă la urcare, de la restaurant ,,Trident” până la Banca Transilvania
– str. Mircea Vodă până la intersecția cu str. Lupeni, inclusiv zona de case.

Coduri zonă: ME, MF, MG

Blocuri eligibile:
• str. Babadag – nr. 8, bl. 2 / nr. 10, bl. 4 / nr. 12, bl. 6 / nr. 14, bl. 8 / nr. 16, bl. 10 / nr.18, bl.12
• str. Mircea Voda – nr. 11, bl. 32 / nr. 13, bl.34 / nr. 15, bl.36 / nr. 17, bl.38 / zona de case

ZONA 1848 :
Str. Spitalului, str. 1848 (partea stângă la urcare, până la intersectia cu str.Iuliu Maniu)

Coduri zonă: SD, SE, SF, SG

Blocuri eligibile:
• str. Spitalului – nr. 5, bl. 4
• str. 1848 – nr. 7, bl. 5 / nr. 13, bl.6 / nr. 15, bl. 7 / nr. 17, bl. 8
• str. 1848 – nr. 4, bl. 3 / nr. 6, bl. 3A

Solicitările pot fi depuse până la data de 13.12.2022, ora 16.30, on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/
sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

Documente necesare:
A) pentru persoane fizice:
1. B.I./C.I;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.
B) pentru persoane juridice:
1. B.I./C.I reprezentant legal;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

 Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 5.12.2022.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

(sursă info și foto : fb primariatulcea)

Lasă un răspuns