You are currently viewing Proiectul premiat de la Sulina este implementat de Consiliul Județean Tulcea

 

Proiectul „Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și conservarea obiectivului Farul vechi din Sulina“, ce a fost premiat de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România, este implementat de Consiliul Județean Tulcea și cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” – zona ITI DD).

Premiul, intitulat „Monumente din mediul urban și rural – Construcții civile“, a fost acordat antreprenorului în cadrul Jubileului Trienalei Naționale de Restaurare 2022 – Ediția a IX-a , ce a avut loc la Teatrul National „I.L. Caragiale“ din București.

Obiectivul general al proiectului este conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului urban.


Concret, punctul muzeal „Farul vechi din #Sulina” se va restaura sub aspect structural, funcţional şi arhitectural și va fi inclus în circuitele turistice regionale, ceea ce va duce la creșterea numărului de vizitatori ai Farului , respectiv creșterea numărului de turiști ai orașului Sulina și județului Tulcea.

(sursă info și foto : fb ConsiliulJudeteanTulcea)

Lasă un răspuns