Si alți tulceni din zona Vest a municipiului vor putea solicita un loc de parcare, săptămâna viitoare

 

Locatarii a 3 blocuri din zona Vest (Str. Isaccei – Bl.Parc 1B, Bl. U1 și Str. Constructorilor – Bl. Z10) și cei cu domiciliul/reședința pe Str. Aleea Metalurgiștilor vor putea depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă începând de marți, 11.10.2022, ora 16:30.

Solicitările pot fi depuse până la data de 18.10.2022, ora 16.30, on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

Este pentru prima dată când se suprapun 2 etape din cadrul procesului de ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE din municipiul Tulcea, prima zi a săptămânii viitoare fiind și prima zi pentru tulcenii care au domiciliul/reședința la adresele aflate în zona VEST – de la calea ferată la str. Constructorilor – Bl. U1, bl. U2B, bl. I2, bl. Z4 și bl. X3.

În ceea ce privește persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali, care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism, termenul este data de 10.10.2022, aceste persoane având prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință.

Documente necesare:
A) pentru persoane fizice:
1. B.I./C.I;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.
B) pentru persoane juridice:
1. B.I./C.I reprezentant legal;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

(surse info, foto : fb primariatulcea, parcari.primariatulcea.ro)

Leave a Reply

Close Menu