Amenzi mai mari în Rezervație, din noiembrie 2022

Hotărârea de Guvern prin care au fost actualizate amenzile pentru sancțiunile identificate pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” va intra în vigoare peste 30 de zile, aceasta fiind publicată azi în Monitorul Oficial al României.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, acest act normativ (Hotărârea de Guvern nr. 1194/2022 privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”) vizează ca sancțiunile prevăzute de Legea nr. 82/1993 să fie în concordanță cu contravențiile prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, fără a depăși limitele prevăzute de aceasta.

Cele mai mari amenzi pentru persoanle fizice vor ajunge la 15.000 de lei iar pentru persoanele juridice la 50.000 de lei.

Guvernatorul ARBDD, Gabriel Teodosie Marinov, a menționat că „mărirea cuantumului amenzilor îi afectează doar pe cei care nu înțeleg să respecte prevederile legale instituite pentru protejarea patrimoniului natural care ne-a fost încredințat spre ocrotire. Vizitatorii și locuitorii Rezervației care respectă natura și cadrul legal stabilit pentru protejarea ei, nu vor fi puși niciodată în situația de a suporta astfel de sancțiuni.”

(sursă info și foto : fb ARBDD)

Leave a Reply

Close Menu