De luni, va începe o nouă etapă de atribuire a parcărilor rezidențiale – sunt vizate alte 3 zone din municipiu

Începând cu data de 29.08.2022, ora 16:30, persoanele ce locuiesc în Zonele C5, ANL TINERETULUI și pe strada BABADAG, pe tronsonul delimitat de Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” și ,,Peco”, vor putea depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă, după cum a anunțat Primăria Tulcea.
Adresele eligibile acestei etape de atribuire se afla pe:

1. Str. Califatului
2. Str. Cocorului
3. Str. Cormoranului
4. Str. Lopătarului
5. Str. Plevnei
6. Str. Comerțului
7. Str. Albatros
8. Str. Slt. Gavrilov Corneliu de la nr. 304, Bl.A1;Bl. R2
9. Str. Babadag de la Școala Gimnazială Elena Doamna – Peco

Solicitările pot fi depuse până la data de 05.09.2022, ora 16.30 on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și pot depune documentele necesare la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până vineri, 26.08.2022.

Documente necesare:
a) pentru persoane fizice:
1. B.I./C.I;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.
b) pentru persoane juridice:
1. B.I./C.I reprezentant legal;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Vor fi luate în considerare DOAR cererile depuse în perioada 29.08.2022 ora 16.30 – 05.09.2022 ora 16.30.

O singură cerere pentru un loc – Atribuirea se face direct.
Mai multe cereri pentru același loc – Atribuire prin licitație:
– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;
– pasul de licitație va fi de minim 10 lei.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

(sursă info și foto : fb primariatulcea)

Leave a Reply

Close Menu