Platforma online pentru parcările de reședință va fi disponibilă peste 6 zile

Începând de săptămâna viitoare, mai exact, de marți, 26.07.2022, ora 16:30, tulcenii din zona Dallas, ANL Cocor și ANL Dedeman vor putea depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă, după cum a anunțat Primăria Tulcea.

Adresele eligibile acestei etape de atribuire sunt :
1. STR. VIITORULUI
2. STR. NAVALIȘTILOR
3. STR. IZVORULUI, NR.4, BL.1; NR.6, BL.2; NR.8, BL.3.
4. STR. SPITALULUI, NR.46A, BL. COCOR
5. STR. SPITALULUI, NR. 31, BL.19
6. STR. ALUNISULUI, NR.30

Solicitările pot fi depuse până la data de 02.08.2022, ora 16.30, on-line, pe platforma de rezervări https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

Documente necesare:
a) pentru persoane fizice:
1. B.I./C.I;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.
b) pentru persoane juridice:
1. B.I./C.I reprezentant legal;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Primăria Tulcea menționează că vor fi luate în considerare DOAR cererile depuse în perioada 26.07.2022 ora 16.30 – 02.08.2022 ora 16.30 !

– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;
– pasul de licitație va fi de 10 lei.

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și pot depune documentele necesare la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 22.07.2022.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

(sursă info / foto : fb primariatulcea / primariatulcea.ro )

Leave a Reply

Close Menu