Depunerea de proiecte pentru investiții în zona FLAG Delta Dunării va începe peste 2 zile

Persoanele interesate să depună cereri de finanțare în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescaresti finantată prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, vor avea la dispoziție o lună de zile pentru a-și depune proiectele, începând cu data de 15 iunie 2022, ora 12, conform comunicatului de presă trimis la redacție de Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării.

 

Este vorba de cea de-a 2a sesiune pentru depunerea cererilor de finanțare prin POPAM 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4.
Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:

– Măsura 1 – Diversificarea activității de pescuit si crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dunării.
– Măsura 2 – Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunării.
– Măsura 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei.

Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere.
Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 15.06.2022, ora 12.00.
Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 15.07.2022, ora 12.00.

”Vă așteptăm în număr cât mai mare și vă asigurăm atât de suportul nostru, cât și de o transparență totală”

a transmis Valentin MOLDOVEANU, Manager Proiecte.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat anterior.

Cererea de finanțare împreună cu documentele suport anexate, se vor transmite sub semnătură electronică certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

​ Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Masurii 1 – Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dunării este de 5.500.000,00 lei, echivalentul a 1.111.942,25 euro.
Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Masurii 2 – Valorificarea patrimoniului natural si măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunării este de 3.500.000,00 lei, echivalentul a 707.599,61 euro.
Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei este de12.928.253,62 lei, echivalentul a 2.613.722,09 euro.

Cursul de schimb INFOREURO este de 4.9463 LEI/ EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022.

( surse info/ foto : comunicat de presă Asociația G. L. P. D. D. D. / flagdelta.ro)

Leave a Reply

Close Menu