Stiri din tulcea

1 septembrie – Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării

1 septembrie 2021
1 septembrie – Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării

1 septembrie – Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării

Sărbătorim astăzi Ziua Deltei Dunării, ziua în care acum 31 de ani a fost declarată Rezervație a Biosferei.
Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european și, totodată, cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, a fost declarată în anul 1990 Rezervație a Biosferei, alături de celelalte unități geografice: Sărăturile Murighiol – Plopu, complexul lagunar Razim-Sinoe, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea – Tulcea cu zona inundabilă, litoralul Mării Negre de la Braţul Chilia până la Capul Midia, apele maritime interioare şi marea teritorială, până la izobata de 20 m inclusiv.
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării și unitățile geografice vecine au fost declarate rezervație a biosferei, a fost înființată și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) ca instituție specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural și dezvoltarea durabilă a regiunii.
Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării prin Ordinul 539/ 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile pentru a marca acest moment important pentru patrimoniul natural național, RBDD fiind cea mai reprezentativă arie naturală protejată din rețeaua națională.
Recunoașterea valorii universale a Deltei Dunării s-a făcut prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul Programului “Omul și Biosfera”(MAB) lansat de UNESCO, precum și includerea pe Lista Patrimoniului Natural Mondial UNESCO (1991).
Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la declararea acestei arii naturale, în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă în cadrul Convenţiei RAMSAR.
Pe plan european, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este inclusă în reţeaua europeană Natura 2000, pe teritoriul său suprapunându-se Situl de importanţă comunitară Delta Dunării ROSCI0065, Situl de importanţă comunitară Delta Dunării – zona marină ROSCI0066 și Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie.
Valoarea patrimoniului natural al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin acordarea Diplomei Europene pentru arii protejate în anii 2000 și reînnoită în anii 2005, 2010 și 2020.
Toate acestea ne obligă, atât la nivel instituțional cât și la nivel personal, la acțiune și însușirea unui comportament responsabil prin care să ajutăm la conservarea ecosistemelor și folosirea echilibrată a resurselor naturale regenerabile, cu păstrarea activităților tradiționale care contribuie la menținerea echilibrului ecologic, armonizând obiectivele de conservare cu cele de dezvoltare,
declară ARBDD pe pagina sa de socializare.